S.T.A.R- Program Katarzyny Relidzyńskiej z języka angielskiego

Szczegółowy program dostępny do wglądu u wychowawcy grupy.

S.- sing- śpiewaj

T.- talk-mów

A.- act- pokazuj

R.- repeat- powtarzaj

Skip to content