Opłaty

Czas pobytu                           Stawka opłaty stałej         Stawka za żywienie

1. 6.30-12.30                                              –                                        5zł

2. 6.30-13.30                                            1zł                                      5zł

3. 6.30-14.30                                            2zł                                      6zł

4. 6.30-15.30                                            3zł                                      6zł

5. 6.30-16.30                                            4zł                                      6zł

6. 6.30- 17.00                                           5zł                                      6zł

Wszelkie należności za pobyt dziecka w przedszkolu płatne do 10-go każdego miesiąca na konto:

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Jarosławiu
13 1240 2571 1111 0010 9578 3890

Informacja o wysokości comiesięcznej opłaty dostępna w sekretariacie

Skip to content