Informacje o przedszkolu

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej

 

Dyrektor:                                                                                                     Organy Przedszkola:

mgr Agata Krukar                                                                                                 Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna

Misja Przedszkola:
„By dziecko wchodziło do przedszkola zawsze uśmiechnięte i takie też je opuszczało”
Wizja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Jarosławiu:

Dziecko, które kończy przedszkole posiada właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, a przedszkole dba o jego wszechstronny rozwój. W naszym przedszkolu każdy członek społeczności przedszkolnej od dyrektora placówki i nauczycieli poprzez dzieci wraz z rodzicami aż do pracowników administracji i obsługi mają świadomość, że od nich zależy realizacja postawionych przez przedszkole celów. Nasze przedszkole otwarte jest na rodziców, mogą więc uczestniczyć w zajęciach swoich dzieci, w odbywających się uroczystościach przedszkolnych oraz w różnego rodzaju szkoleniach.
Dodatkowe informacje o przedszkolu:

Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony.
-ilość sal zajęć –6
-sala do rytmiki i angielskiego,
-budynek otoczony jest ogrodem, z placem zabaw, na którym znajduje się sprzęt stały.
-przedszkole ma trzy szatnie dla dzieci starszych i młodszych,
-biblioteka przedszkolna zaopatrywana na bieżąco w książki, bajki,
-sale zajęć wyposażone w pomoce dydaktyczne
-nowe stoliki i krzesełka, dostosowane do wzrostu dzieci.

Skip to content