#20minutdlaMATEMATYKI

Drodzy rodzice, 

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie #20minutdlaMATEMATYKI.

Cele projektu:

1.Głównym celem projektu jest wprowadzenie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu

2.Organizowanie efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej

3.Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówki z rodzicami.

4.Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.

Skip to content