Kodowanie na dywanie z językiem angielskim- innowacja oparta na ogólnopolskim programie Uczymy Dzieci Programować

Cele programu

– podniesienie kompetencji kluczowych u dzieci z grupy „Tulipany” oraz grupy dzieci z zajęć dodatkowych z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Jarosławiu

– opanowanie podstawowych komend w języku angielskim określających ruch i położenie robota na macie oraz określonych przedmiotów na planszy

– rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie myślenia komputacyjnego

– pobudzanie cyfrowej kreatywności

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i poprawiania błędów

– powtarzanie poznanego słownictwa z wykorzystaniem robotów Lego Education Coding Expres, Ozobot Bit 2.0, Super Doc, robot Photon oraz zestawu kubeczków z matą do kodowania

– rozwijanie swobody w posługiwaniu się językiem angielskim podczas zabawy

– zachęcenie dzieci do wykorzystywania słownictwa i struktur anglojęzycznych w codziennych sytuacjach

Skip to content