Program edukacyjny metodą projektu ,,Jarosław to miasto me tu słońce budzi mnie ,

Projekt powstał na podstawie wnikliwej analizy literatury oraz doświadczeń zdobytych przez obserwacje dzieci. Ważne jest, żeby pokazać, iż w przedszkolu można miło i bardzo ciekawie spędzać czas. W tym właśnie celu należy stworzyć odpowiednie sytuacje dydaktyczno– wychowawcze, które powinny wpłynąć pozytywnie na dziecko i zachęcać do codziennego przebywania w przedszkolu. Projekt „Jarosław to miasto me , tu słońce budzi mnie”, to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skłaniające do zainteresowania bogatymi walorami miasta Jarosławia. W projekcie wykorzystano specyficzne formy pracy, charakterystyczne dla „ Małych dziennikarzy” Poszczególne elementy bardzo dobrze sprawdzają się w przedszkolu, uczą odpowiedzialności , punktualności oraz zgodnej pracy w zespole. Metoda projektów jest metodą kształcenia która sprowadza się do tego, że zespół kilku uczniów przy pomocy nauczycieli inicjuje, realizuje i prezentuje pewne przedsięwzięcie. Dzieci mogą pracować w grupach kilkuosobowych lub też większych – nawet jako cała grupa. W tym projekcie dzieci pracować będą w całej grupie, zapraszając swoich rodziców do realizacji projektu. Zespoły dzieci cyklicznie powracać będą do tematów realizowanych podczas zajęć. Źródłem metody projektów mogą być treści programów nauczania oraz problemy życia codziennego przedszkola . Tematem , który podlegał będzie projektowi jest „Jarosław to miasto me, tu słońce budzi mnie Przewidziany czas projektu realizacji obejmuje rok szkolny, jest to więc projekt duży. Wymaga on dużego zaangażowania od wszystkich dzieci , rodziców jak i ze strony nauczycieli. Organizacja działań przede wszystkim opiera się na dzieciach oraz nauczycielach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych jednakowo ważnych etapach i komponentach projektu. Nauczyciel pozostaje koordynatorem i konsultantem projektu. Rezultaty wspólnej pracy prezentowane są publicznie na forum grupy. Efekty pracy dzieci będą przedstawione pod koniec roku szkolnego dla całej społeczności przedszkolnej. Metoda projektów wspomaga też reformę systemu edukacji w zakresie: • realizacji zadań ogólnych przedszkolnych, • realizacji ścieżek edukacyjnych, • podejmowania przez przedszkole problemów środowiska, • demokratyzacji życia przedszkola.

Skip to content