Oferta przedszkola

Nasze przedszkole posiada bogatą ofertę, która zawiera w sobie:

 • opiekę, wychowanie oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wyposażenie dziecka w umiejętności pozwalające mu rozpocząć naukę w szkole
 • wspomaganie rozwoju dziecka w wielu obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy
 • nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę
 • dostosowanie metod pracy do wieku oraz możliwości dziecka
 • pobudzanie wrodzonej i naturalnej ciekawości dziecka
 • kształtowanie wartości i zachowań patriotycznych oraz otwartości na różne kultury
 • wsparcie w procesie samorozwoju oraz samodzielnej eksploracji świata
 • przygotowanie dziecka do sprawnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz poza nią
 • pomoce dydaktyczne wspierające rozwój zainteresowań i zdolności
 • wykwalifikowaną, kompetentną, pełną pomysłów kadrę pedagogiczną
 • innowacyjne metody nauczania języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe: logopedia, logorytmika
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: lekarz, policjant, leśniczy
 • udział dziecka w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach okolicznościowych
 • współpracę z instytucjami na terenie miasta, m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Sanepid, poradnią psychologiczno- pedagogiczną
 • udział w akcjach charytatywnych

Bierzemy udział ogólnopolskich i własnych programach edukacyjnych i profilaktycznych:

 • „Easy English for everyone”
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • „Przedszkole Młodych Patriotów”
 • „Zdrowo jem, dużo wiem”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Kodowanie na dywanie”
Skip to content