Logorytmika

Logorytmika ma na celu uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki oraz mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Dzięki połączeniu oddziałuje na sferę słuchową, ruchową oraz słuchowo-ruchową dziecka W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się aktywności słowno-ruchowe, w których wiodący jest rytm. Oprócz tego, stawiany jest nacisk na ćwiczenia wyobraźni poprzez historie ilustrowane ruchem oraz ćwiczenia improwizowane. Kontakt z ambitną muzyką jazzową oraz klasyczną kształtuje również gust muzyczny przedszkolaków. Dużo muzyki, zabawy i kontaktu z żywymi instrumentami to „Rytmika Pana Dominika”.

Skip to content