„Kraina muzyki. Muzyka to matematyka”- Innowacja pedagogiczna

Cele innowacji:

  • upowszechnianie edukacji muzycznej,
  • rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego na podstawie zasad muzyki,
  • przybliżanie wartościowej literatury muzycznej,
  • rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,
  • poznanie instrumentów muzycznych,
  • śpiew, taniec,
  • wspieranie rozwoju fizycznego podczas muzyczno – ruchowych aktywności
Skip to content