Gramy w Zielone- ogólnopolski projekt ekologiczny

Cele projektu:

· zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;

 · budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;

· tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

 · poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,

· kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko · uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok

· rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków

· kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

· rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

Skip to content