Bezpieczeństwo

Wirus (SARS-CoV-2) wywołujący chorobę COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie.
Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa lub ust.

Jeśli masz takie objawy, jak:

  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie
REGULAMIN
RODZICU/ OPIEKUNIE
1. Przyprowadzaj zdrowe dziecko do przedszkola samemu będąc zdrowym.
2. Poinformuj placówkę jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
3. Pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego (min. 2 m) od kolejnego rodzica z dzieckiem.
4. Pamiętaj o osłonie ust i nosa oraz zakładaniu jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
5. Przy wejściu obowiązuje pomiar temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
6. Zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
7. Zadbaj o sprawne przebieranie się Twojego dziecka w szatni.
8. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola, jeśli nie możesz pilnie oddzwoń.
9. Odpowiadasz za dziecko do momentu wprowadzenia go do sali.
10. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania placówki w czasie pandemii i przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa (np. dystans społeczny, częste mycie rąk).
Adres: Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

Godziny otwarcia: 

Tel. (016) 624-24-40,
Tel: (016) 624-24-41
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
poniedziałek 07:30–15:05
wtorek 07:30–15:05
środa 07:30–15:05
czwartek 07:30–15:05
piątek 07:30–15:05

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli